مشـاوره بـیـوتـکـنـولـوژی

مشاوره، مدیریت پروژه، اجرای طرح، مشارکت در تولید

کشت بافت گیاهی، آزمایشگاه مولکولی، مهندسی ژنتیک
برای دریافت مشاوره از فرم زیر استفاده کنید
در حال بارگیری

زمینه های مشاوره بیوتکنولوژی گیاهی 

  • کشت بافت و ریزازدیادی گیاهی
  • طراحی خط تولید
  • طراحی محصول
  • طرح های آزمایشی و آماری
  • بازاریابی و فروش
  • تدوین طرح های تجاری
  • تحقیقات بازار
  • نیازسنجی بازار
  • بیوانفورماتیک و پایگاه داده های زیستی

با استفاده از خدمات مشاوره ای زیست فناوری به خصوص در مرحله قبل از تولید و شروع به فعالیت می توان به دید بهتر و هدفمند تر به جلو نگاه کرد و از صرف هزینه های هنگفت و ضررهای مالی جلوگیری کرد.

ترسیم مسیر راه تحقیق و توسعه، طراحی محصول برای بازار هدف از دیگر خدمات مشاوره ای تخصصی است که در بخش زیست بیوتکنولوژی کشاورزی به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه می شود.

netzist