مشـاوره کـشـاورزی

مشاوره، مدیریت پروژه، راه اندازی کسب و کار ،اجرای طرح، مشارکت در تولید

طرح های زراعی، باغی، گلخانه ای، کشت های ترکیبی، تولیدات سموم و کودهای کشاورزی
در حال بارگیری

برون سپاری پروژه های کشاورزی و بیوتکنولوژی 

برون سپاری یکی از به صرفه ترین و حرفه ای ترین نوع انجام پروژه است. کارفرمایان برای انجام پروژه و طرح های کوتاه مدت، میان مدت و مقطعی نیازی به استخدام کارشناس و کارمند نداشته با مناسب ترین هزینه می توانند به اهداف خود برسند.

در این روش کارفرمایان، درخواست خود شامل نوع پروژه، جزئیات و اهداف را مشخص کرده، بودجه و هزینه پیش بینی شده و مدت زمان مورد نیاز انجام پروژه را نیز اعلام می کنند. سپس بر اساس اطلاعات داده شده، فریلنسر یا فریلنسرهای مناسب انتخاب و پیشنهاد انجام کار برای آن ها ارسال می شود. فریلنسری که بهترین و عملی ترین پیشنهاد همگاری را ارائه کند انتخاب شده و مدیریت و انجام پروژه را بر عهده می گیرد.

 

برون سپاری

پس از انتخاب فریلنسر مناسب هزینه مربوط به هر پروژه در ابتدا توسط کارفرما بطور کامل پرئاخت شده و نزد نت زیست بطور امانت باقی می ماند، پس از انجام کار و تحویل به کارفرما و اعلام رسید و رضایت کارفرما، هزینه انجام کار به حساب فریلنسر واریز می شود.

بدین ترتیب، کارفرما و فریلنسر هیچ دغدغه و نگرانی از بابت عدم انجام کار یا عدم پرداخت حق الزحمه نخواهند داشت. کارفرمایان پس از انجام هر پزوژه توسط نت زیست و فریلنسر مسول پروژه امتیازدهی شده و بر اساس این امتیازات برای پروژه های بعدی کارفرما می تواند اولویت و شرایط بهتری را به دست آورد. 

برون سپاری