گواهی بهداشت نباتی

گواهی بهداشت نباتی

گواهی بهداشت نباتیگواهی بهداشت نباتی به انگلیسی Phytosanitary Certificate یک گواهی بین المللی است که از طرف سازمان حفظ نباتات هر کشور برای کالاهای صادراتی و یا فروش و توزیع داخلی، صادر می شود..گواهی بهداشت...