BIORESONANCE

فناوری زیست مغناطیس BIOMAGNETIC TECHNOLOGY

BIORESONANCE
EMR Device

Electromagnetic Replicator

دستگاه EMR نت زیست توانایی دریافت، تقویت و انتقال ارتعاشات الکترومغناطیس یک زیست ماده به زیست ماده دیگر را دارد.

EMU Device

Electromagnetic Data Uploader

EMU نت زیست دستگاهی است که اطلاعات الکترومغناطیس را بر زیست مواد ها بارگذاری کرده و سبب ایجاد خاصیت جدید در آنها می شود.

netzist

بیورزونانس

هر ذره و طبیعتا هر جسم و ماده ای دارای یک فرکانس ثابت طبیعی است، هنگامی که فرکانس ارتعاشی از یک منبع انرژی به آن ها ساطع شود، در بخشی از آن فرکانس ساطع شده فرکانس طبیعی را خنثی می­کند اما در قستی نیز وقتی این دو فرکانس به هم می­رسند دامنه آن به حداکثر می رسد این پدیده بیورزونانس نامیده می شود یعنی هنگامی که دامنه فرکانس ساطع شده با دامنه جسم مرتعش به ماکزیمم می رسد.

مطالعاتی در مورد تاثیر بیورزونانس بر ساختار مولکولی انجام شده است، با توجه به ماهیت رزونانس که سبب می­شود جسم مرتعش نیرویی معادل چند برابر دریافت کند، این نیرو بر روی پیوندهای الکترومغناطیس سلولی به خصوص غشاها تاثیر بگذارد، بیورزونانس میتواند سبب افزایش نفوذپذیری غشای سلولی شود.

یکی از کاربرد های مورد توجه و پرمصرف بیورزونانس در استفاده این فناوری برای درمان بیماری ها در ارگان های زنده و زیستی است. با استفاده از این تکنولوژی ارتباط بین سلول ها می تواند دوباره بدون مانع و اختلال انجام شود. مواد مضری که در ارتباط بین سلولی استرس ایجاد کرده بودند نیز آزاد و دفع می شود. با این روش سیستم ارتباطی بین سلولی مجدد بصورت نرمال فعالیت کرده و عارضه از بین می رود.

 

پیشنهاد مطالعه

اسکرول به بالا