تماس با ما

برای ارتباط سریعتر از فرم زیر استفاده کنید
در حال بارگیری

نشانی: تهران، کارگرشمالی، خیابان هیئت، پلاک 15، پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، طبقه سوم

تلفن:      100 82 910 -021             داخلی 3073

همراه:     25 00 566 919 98 +     WhatsApp / Telegram

پست الکترونیک: Info@netzist.com